המכתב הפתוח

ב 5.5.2014, יצאנו, התארגנות בין לאומית של קבוצות סטודנטים לכלכלה, בקריאה משותפת רחבה לשינוי לימודי הכלכלה. המכתב הפתוח להלן, עליו חתומות עשרות התארגנויות, מביע את עיקרי דברינו. בארץ חתומים עליו פורום סטודנטים לכלכלה באונ׳ חיפה ובאונ׳ תל אביב. אנו קוראים לסטונדטים, מרצים ולכל מי שהדבר מעניין אותו, לקרוא ולהצטרף אלינו. בקרו אותנו באתר הבינלאומי – ISIPE.

קריאה בינלאומית של סטודנטים, לפלורליזם בכלכלה

לא זו בלבד שהכלכלה העולמית נמצאת במשבר, גם לימודי הכלכלה נמצאים במשבר, ולמשבר השלכות משמעותיות הרבה מעבר לכותלי האוניברסיטאות. התכנים הנלמדים בחוגי הכלכלה מעצבים את הדור הבא של קובעי המדיניות, ולפיכך, את החברה בה אנו חיים. אנו, 65 קבוצות סטודנטים לכלכלה מ 30 מדינות חושבים שהגיע הזמן לשקול מחדש את האופן בו מלמדים כלכלה. אנו מואגים מההצרה הדרמטית שעברה תכנית הלימודים בשני העשורים האחרונים. לא זו בלבד שהמחסור במגוון אינטלקטואלי מגביל את החינוך והמחקר, הוא מקטין את יכולתנו להתמודד עם האתגרים רבי-הממדים של המאה ה-21- מיציבות פיננסית עד בטחון תזונתי ושינוי אקלים. צריך לחבר מחדש את המציאות לאולם ההרצאות, כמו גם את הדיון והפלורליזם של תיאוריות ומתודות. הדבר יתרום לחידוש הדיסציפלינה, ובסופו של דבר יצור מרחב בו ניתן לפתח פתרונות לבעיותיה של החברה.

באחדות חוצת גבולות, אנו קוראים לשינוי כיוון. אנו לא מתיימרים להחזיק בתשובה המושלמת, אך אין לנו ספק כי סטודנטים לכלכלה יוכלו להפיק הרבה מחשיפה לפרספקטיבות ורעיונות מגוונים. לא זו בלבד שפלורליזם יהפוך את המחקר והלימוד לפוריים יותר, פלורליזם טומן בחובו את האפשרות להחזיר את הכלכלה לשירות החברה.  הפלורליזם צריך לבוא לידי ביטוי בשלושה מישורים בתכנית הליבה של לימודי הכלכלה: תיאורטי, מתודולוגי ואינטרדיסציפלינרי.

פלורליזם תיאורטי  מדגיש את הצורך להרחיב את מגוון האסכולות המיוצגות בתכנית הלימודים. אין זו התנגדות למסורת כלכלית מסוימת, המטרה של פלורליזם איננה לבחור צד, אלא לעודד דיון עשיר מבחינה אינטלקטואלית וללמוד לבקר רעיונות מנוגדים. בעוד דיסציפלינות אחרות מאמצות גיוון ומלמדות תיאוריות מתחרות, אפילו כשהן לא עולות בקנה אחד עם התפיסה השלטת, כלכלה מוצגת לעיתים קרובות כגוף ידע מאוחד. אמנם, המסורת הכלכלית הדומיננטית מכילה בתוכה שונות פנימית, אך זו נותרת בתלם אחד הן בחשיבה הכלכלית והן באופן ההסתכלות על המציאות. מצב זה הינו בלתי מתקבל על הדעת בתחומים אחרים; איש לא יתייחס ברצינות לתוכנית תואר בפסיכולוגיה בה לומדים רק פרוידיאניזם, או לימודי ממשל שמתמקדים בסוציאליזם מדינתי בלבד. חינוך כלכלי מקיף וכולל צריך לקדם חשיפה מאוזנת למגוון נקודות מבט תיאורטיות. החל מהגישה הניאו-קלאסית המלומדת בדרך כלל, וכלה בגישות המודרות כמעט לגמרי- הגישה הקלאסית, פוסט-קיינסיאנית, מוסדית, סביבתית, מרקסיסטית ואוסטרית, בין השאר. רוב תלמידי הכלכלה מסיימים את לימודיהם מבלי להיחשף אפילו פעם אחת למגוון שכזה באולם ההרצאות.

יתר על כן, חיוני שתכנית הליבה של לימודי הכלכלה תכלול קורסים המספקים הקשר ומטפחים חשיבה רפלקסיבית על  הכלכלה ועל המתודיקה שלה לכשעצמן, לרבות פילוסופיה של הכלכלה ותורת ההכרה. מכיוון שלא ניתן להבין תיאוריות במלואן, ללא ההקשר ההיסטורי בו הן נוצרות, סטודנטים צריכים להיות חשופים באופן שיטתי לתולדות המחשבה הכלכלית, לספרות הכלכלית הקלאסית ולהיסטוריה כלכלית. כרגע, קורסים כאלו אינם קיימים בכלל, או שהם נדחקים לשוליי תכנית הלימודים.

פלורליזם מתודולוגי שם דגש על הצורך להרחיב את הכלים בהם כלכלנים משתמשים להתמודדות עם שאלות כלכליות. מובן כי מתמטיקה וסטטיסטיקה הם כלים חיוניים לדיסציפלינה. אך לעיתים קרובות מדי סטודנטים לומדים לשלוט בכלים כמותיים מבלי להעלות את השאלה מדוע והאם יש להשתמש בהם, מהן הנחות היסוד שנבחרו והאם התוצאות ישימות. בנוסף, יש היבטים רבים של הכלכלה שלא ניתן להבין אותם בכלים כמותיים בלבד: חקירה כלכלית מבוססת מחייבת את השלמת השיטות הכמותיות בשיטות ממדעי חברה אחרים. לדוגמא, ההבנה של מוסדות ותרבויות הייתה יכולה להשתפר אם בתכנית הלימודים היה מושם דגש גדול יותר על מחקר איכותני. למרות זאת, רוב הסטודנטים לכלכלה לא לקחו אפילו קורס אחד בשיטות מחקר איכותיות.

לבסוף, לימודי הכלכלה צריכים לכלול גישות אינטרדיסציפלינריות ולאפשר לתלמידים לבוא במגע עם מדעי חברה אחרים ועם מדעי הרוח.  כלכלה היא מדע חברתי, רק לעיתים רחוקות ניתן להבין תופעות כלכליות מסובכות בתוך ריק, ללא הקשרים סוציולוגיים, פוליטיים והיסטוריים. כדי לדון כיאות במדיניות כלכלית, על הסטודנטים להכיר בהשלכות החברתיות והמוסריות של החלטות כלכליות.

 יישום של פלורליזם כזה יהיה שונה במקומות שונים, אך רעיונות כלליים ליישום יכולים לכלול:

  •  העסקה של מרצים וחוקרים שיכולים להביא מגוון תיאורטי ומתודולוגי לתכניות הלימודים לכלכלה
  •  כתיבת טקסטים ויצירת כלים פדגוגיים אחרים היכולים לתמוך בהצעה לקורסים פלורליסטיים.
  • יצירת שיתופי פעולה בין המחלקות למדעי החברה ומדעי הרוח, או יצירת מחלקות מיוחדות המסוגלות לפקח על תכנית אינטרדיסציפלינריות הכוללות כלכלה ותחומים נוספים.

שינוי מטבעו הוא קשה, אך הוא כבר מתחיל לקרות. צעד אחר צעד, סטודנטים מסביב לעולם כבר מתחילים ליצור את השינוי. אנחנו ממלאים אולמות בהרצאות שבועיות של מרצים שאנחנו מזמינים, בנושאים שלא קיימים בתכנית הלימודים; אנחנו מארגנים קבוצות למידה, סדנאות וכנסים; אנחנו מנתחים את הסילבוס הקיים ומכינים טיוטות לתכניות אלטרנטיביות; כבר התחלנו ללמד את עצמו ואחרים את הקורסים שהיינו רוצים שיהיו חלק מתכנית הלימודים. הקמנו קבוצות באוניברסיטאות, ויצרנו קשרים לאומיים ובינלאומיים.

השינוי חייב להגיע ממקומות רבים. לכן אנחנו מזמינים אתכם עכשיו – סטודנטים, כלכלנים ושאינם כלכלנים – להצטרף אלינו ליצירת מסה קריטית הדרושה להתנעת השינוי. הביעו את תמיכתם באתר שלנו, והצטרפו לרשת ההולכת וגדלה שלנו. בסופו של דבר, פלורליזם בלימודי הכלכלה הינו חיוני לדיון ציבורי בריא ודמוקרטי.

5 למאי, 2014