סדרת המפגשים – תשע״ד

במהלך סמסטר ב׳ השנה, אנו מקיימים את סדרת המפגשים לחשיבה כלכלית ביקורתית, להלן התוכנית –

סדרת המפגשים