נילי מארק – 19.3.2014

markחוקרת מובילה בתחום כלכלת חינוך בפרט ושירותים ציבוריים ככלל.

מרצה לשעבר באוניברסיטת תל אביב, ממחברי ספרי המבוא לכלכלה.

קישור לסיכום ההרצאה