חברי הפורום

סתיו פדרמן – סטודנטית שנה א׳ לכלכלה והיסטוריהScreen Shot 2014-04-04 at 19.17.19

 

 

 

amir

עמיר רוזנטל – סטודנט שנה ב׳ לכלכלה ופילוסופיה

 

 

 

Screen Shot 2014-04-04 at 19.15.10גלעד בר לבב – סטודנט לתואר שני בכלכלה

 

 

 

Screen Shot 2014-04-04 at 19.15.50עומר מגל – סטודנט שנה א׳ לכלכלה והיסטוריה

 

 

 

Screen Shot 2014-04-04 at 19.16.12אורי רובין – סטודנט שנה ג׳ לכלכלה והיסטוריה

 

 

 

osnatאסנת רוטלוי – סטודנטית שנה א׳ באופקים ובכלכלה

 

 

 

Screen Shot 2014-04-04 at 19.17.39יוני בן בשט – סטודנט שנה א׳ לכלכלה והיסטוריה

 

 

 

Screen Shot 2014-04-04 at 19.30.28

נמרוד לניר – סטודנט לתואר שני בכלכלה

 

 

 

Screen Shot 2014-04-04 at 19.26.35רפי קמחי – מלווה את הפורום מטעם ״המכללה החברתית כלכלית״